Till dig som är intresserad av en ledarskapsutbildning

Efter några år i en styrande position känner många människor behov av en ledarskapsutbildning. Kanske för att hantera onödiga konflikter på arbetsplatsen.

Att leda en arbetsgrupp är svårt. Det krävs ett stort engagemang och en vilja av stål för att lyckas. Man måste inte bara vara en god lyssnare utan även mästare på att känna av stämningar för att på ett humant sätt driva en grupp framåt. Få människor har alla dessa kvaliteter naturligt men många kan lyckas tillskansa sig dem genom en ledarskapsutbildning.

En ledarskapsutbildning kan hjälpa ledaren att hitta fungerande strategier i det dagliga arbetet. Kanske behöver ledaren träna på hur man på ett smidigt sätt delegerar arbete. Eller så behöver hen strategier kring hur man bäst löser konflikter på arbetsplatsen. En ledarskapsutbildning kan vara nyttig på många vis.

Det finns många anledningar att gå en ledarskapsutbildning

En annan anledning att gå en ledarskapsutbildning kan vara att utöka sitt CV. Den som kan visa upp att den är utbildad i ledarskap har en stor fördel i en eventuell rekryteringsprocess kring ett arbete som handlar om att leda.

Faktiskt kan en ledarskapsutbildning vara nyttig även i privatlivet. Att vara ledare handlar till stor del om att på ett demokratiskt och smart sätt leda en grupp framåt. Dessa tankar kan på alla sätt vara nyttiga även i en familjekonstellation där många viljor ska klara av att enas kring en gemensam vardag, med allt vad detta kan innebära i form av beslut och respektfull dialog.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Redovisning i Stockholm – lägg ut sifferarbete

Om du vill starta firma, ska du koncentrera dig på de arbetsuppgifter du är bäst på. För ekonomisk redovisning i Stockholm kan du anlita en redovisningsbyrå.

Du och en kompanjon tänker starta ett eget aktiebolag som ska handla med produkter som ni köper in från utlandet. Det handlar om högteknologiska komponenter som ska säljas till industriföretag på den nordiska marknaden. Ni har båda skaffat er stor teknisk kompetens och har bra kontakter med potentiella kunder. Nu vill ni pröva era egna vingar och bli företagare.

I en uppstartsfas är det lätt att snålheten bedrar visheten. Visst kan ni skillnaden på debet och kredit, men några kunskaper om praktisk bokföring har ni inte. Sådant kräver också mer tid än man kan ana och dessutom kommer sådant arbete att stjäla viktig tid från aktivt säljarbete.

Redovisning i Stockholm – stöd och hjälp

Redan innan ni bildat bolag tar ni kontakt med en redovisningsbyrå. Ni får hjälp med alla formalia som bolagsordning samt anmälan och registrering av bolaget till Bolagsverket och Skatteverket. Ni ser till att redovisningsbyrån får fullmakt att upprätthålla kontakt med dessa myndigheter. Framtida in- och utbetalningar håller ni själva i, men redovisningsbyrån får tillgång till företagets bankkonton för att kunna bokföra transaktioner.

En viktig uppgift för en redovisningsbyrå är att leverera månadsbokslut. Förutsatt att ni lämnar uppgifter i tid till byrån får ni bra kontroll på firmans ekonomiska läge. En redovisningsbyrå lämnar också in månatliga deklarationer av moms och arbetsgivaravgifter. Vid årsslutet lämnas kontrolluppgifter in och ett förslag till årsbokslut tas fram till styrelsen.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Skyltar i Stockholm exponerar ditt varumärke

Det finns både små och stora skyltar i Stockholm som är lämpade för företag. Det är viktigt att visa att företaget finns och hur man som kund hittar dit.

Det finns många olika sätt för ett företag att marknadsföra sig på. Ett sätt är att använda sig av skyltar i olika storlekar, former och material. Det finns skyltar för både inomhus- och utomhusbruk. När du har ett företag eller verksamhet vill du givetvis att folk ska veta att du finns och var någonstans du håller hus.

Om ditt företag inte sticker ut ur mängden kanske potentiella kunder hamnar hos en konkurrent istället. Det vill du förmodligen inte. Se därför till att du har en effektiv och väl synlig skyltning. Skyltar som används utomhus kan tillverkas i bland annat aluminium, stålplåt eller åldersbeständig plats. När det gäller riktigt stora skyltar består de vanligtvis av flera delar som sätts ihop.

Välj bland många varianter av skyltar

När du vill exponera ditt företag i Stockholm har du många olika slags skyltar att välja bland. En fasadskylt stärker ditt varumärke samtidigt som den lockar besökare. Över entrén eller utanför konferensrummet passar det bra med en akrylskylt. Den är relativt billig och ger ett exklusivt intryck.

Andra vanligt förekommande material i enklare skyltar är kapa, forex, kanalplast och reboard.
Sedan finns givetvis den klassiska neonskylten som fortfarande är mycket populär. Moderna digitala skyltar börjar användas mer och mer. Kontakta en firma som är specialiserad på skyltar och hör efter vad de har att erbjuda dig.

Läs vidare på denna sida om du vill veta mer om skyltar: skyltarstockholm.org

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Dooh för en föränderlig reklam

Montage och demontage av reklam utomhus är ett krångligt och tidsödande projekt. Därför är det många som idag väljer Dooh, digitala reklamytor utomhus.

Om man inte syns så finns man inte, är en devis inom reklam. Och om man ska vara ärlig så har man säkert mer än en gång köpt något som man aldrig provat förut. Enbart för att det är det märket som man känner igen från reklam.

Ett sätt att göra reklam på är att sätta upp stora skyltar utomhus. Det är ett sätt som man använt sig av under många år. Men också ett besvärligt, omständligt och dyrt sätt att använda. Numera finns ett sätt som är snabbt och enkelt. Nämligen något som kallas för Dooh, reklamytor utomhus som är smidiga att använda för en mer flexibel annonsering.

Gratis reklamyta på husväggen med Dooh

Dooh är digitala reklamytor utanför hemmet, som snabbt och enkelt går att förändra. För många företag är reklam en mycket stor kostnad. Men om man har turen att ha en lämplig vägg på sitt företags hus så kan man satsa på Dooh, och på det sättet få en gratis reklamyta.

Vill man däremot göra reklam på en reklamyta som sitter på någon annan fastighet, så får man räkna med en högre kostnad. Då kommer det även ingå en slags hyra av fastighetens vägg, där reklamytan sitter. Men man kan ändå spara pengar på digital reklam. Den är mer tålig och enklare att ändra när man önskar det.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Bli en bättre chef genom förändringsledning

Om du känner att ditt företag står och stampar på samma fläck och inte utvecklas längre kan det vara läge att för dig som chef gå en kurs i förändringsledning.

Företag har vanligtvis upp- och nergångar och varierande faser där det endera sker väldigt mycket förändringsarbete eller där det mest rullar på på samma sätt. Om du känner att ditt företag alltför länge stått och stampat på samma fläck och inte vidareutvecklas som du skulle önska, kan det vara läge att införa en del förändringar.

När du ska införa förändringar på ditt företag bör du börja med dig själv som chef och titta på hur du kan vidareutvecklas i din roll. På så sätt kan du öka chanserna att få med medarbetarna på förändringsarbetet. Genom att du arbetar med din egen roll kan du säkert och tryggt ledsaga och inspirera dina medarbetare till nya mål inom företaget.

Gå en kurs i förändringsledning eller hyr in en konsult

Förändringsledning finns som en ettårig kurs där du som chef bland annat får lära dig att tydliggöra gränserna mellan olika ansvarsområden, tydliggöra uppdrag och resultat samt synliggöra de relationer och tankesätt som förbättrar respektive hindrar verksamhetens utveckling. Kursen syftar också till att du ska få självinsikt om dina styrkor och utvecklingsområden.

Önskar du mer stöd i ditt företag än vad en kurs kan ge, kan du hyra in en konsult som är specialiserad på förändringsledning. Denna kan omedelbart ge ditt företag den kompetens som behövs för att leda förändringsarbetet framåt.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Dörrautomatik är ett måste för butiker i Stockholm

Dörrautomatik i Stockholm kan få fart både på dörröppningen och dina affärer. Låt expediterna fokusera på försäljning i stället för era varuleveranser.

Du som driver en rörelse där många människor och varuleveranser passerar genom dörrarna varje dag, bör undersöka möjligheterna till att installera dörrautomatik. Stockholm är en stad i snabb rörelse, och att slippa hålla upp dörrar stup i kvarten kan spara dig mycket dyrbar arbetstid.

Särskilt i en butik kan dörrautomatik vara en god idé. Du som driver en affärsrörelse med direktförsäljning vet ju hur viktigt det är att få även små försäljningar att gå i lås. En kund som behöver vänta på att expediten håller upp dörren för en varuleverans kan lätt tröttna och lämna butiken utan att handla. Inte bra för affärerna.

Dörrautomatik öppnar dörren för dina kunder i Stockholm

Dörrautomatik i Stockholm blir vanligare och vanligare. I den konkurrensutsatta butiksbranschen har du helt enkelt inte råd att hamna på efterkälken. De kunder som fortfarande vill handla i fysiska butiker kommer självklart välja de etablissemang där servicen är snabb och trevlig. Att dina expediter kan lägga sitt fulla fokus på att ge kunderna god service är av stor vikt för hur din kundkrets upplever din butik.

Så även om det innebär en viss investering att installera dörrautomatik i din butik, är det klart värt det. Affärerna måste rulla för att det ska vara möjligt att behålla din fysiska butik, och inte enbart sälja grejer över nätet. Dina kunder ska inte behöva vänta på god service. Läs mer om dörrautomatik på den här hemsidan: dörrautomatikstockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Rekryteringsföretag i Stockholm hjälper dig välja

En tjänst ska tillsättas, och det är viktigt att det blir rätt person. Ta hjälp av ett rekryteringsföretag i Stockholm för att inte göra några onödiga misstag, så gallrar de i högen.

Det kommer in mängder av ansökningar, och i början är man intresserad och vill se vilka som har sökt, men efter att ha gått igenom ett stort antal är det inte så lätt att hålla fokus. De flesta sökande har något som är bra, en utbildning som sticker ut eller en egenskap som företaget värdesätter. Det är dock ett pyssel att kolla upp tidigare arbeten, referenser och erfarenheter och det tar tid att hålla intervjuer. Ta hjälp av ett rekryteringsföretag i Stockholm med allt detta.

Rekryteringsföretag har en professionell hantering

Du har alltid sista ordet som arbetsgivare, och du kan anställa vem du vill, men det är absolut klokt att först kolla upp dina kandidater ordentligt. Du kan få en otrevlig överraskning senare om du missar på den detaljen. Får du in en misskötsam person kan det bli dyrt och jobbigt att avskeda den medarbetaren i ett senare skede.

Det tar tid att lära upp folk, och det jobbet vill man inte göra i onödan. För det mesta ska verksamheten löpa på som vanligt, och man vill inte ha några avbrott. Kanske får du förfrågan om jobb från ett flertal håll, från folk du känner. Det kan vara praktiskt att kunna hänvisa till ett rekryteringsföretag i Stockholm, så att du slipper säga ett direkt nej själv.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Många saker att ta hänsyn till vid en kontorsrenovering

Bra kontorsmiljö skapar trivsel, är inspirerande och underlättar arbetet. Men den måste även vara säker. Det finns därför flera saker som är viktiga att tänka på vid en kontorsrenovering.

En kontorsrenovering är ett stort projekt som kräver noggrann planering och kunskap. Det kan därför vara bra att lyssna både på medarbetare och de som är proffs på att renovera och utforma kontor. Givetvis behöver man ergonomiska arbetsstationer med höj- och sänkbara skrivbord och bekväma stolar som går att individanpassa. Även belysningen är viktig och den får gärna vara mångsidig med både arbetsbelysning, allmänbelysning, stämningsbelysning och punktbelysning. Men man måste även enkelt kunna avskärma störande ljus utifrån med hjälp av persienner, panelgardiner eller andra textilier.

Golv för kontor

I en kontorsmiljö är det också viktigt att kunna dämpa ljudnivån. Detta kan man göra med hjälp av ljuddämpande material på väggar och i tak, men ett enklare sätt kan vara att lägga in ett textilt golv. Ett sådant golv har också fördelarna att de är mjuka att gå och stå på, men också att de förhindrar att damm far runt i luften och därför anses vara allergivänliga. Men det finns även andra golv för kontor som exempelvis gummigolv, slitstark tarkett och halksäkra plastgolv. När man lägger ett golv i en kontorsmiljö måste man ta hänsyn till vissa regler satta av arbetsmiljöverket. Då fallolyckor är en av de vanligaste olyckorna på en arbetsplats får golven inte ha några upphöjningar eller lutningar som kan orsaka detta.

När det inte blir som man önskar

Saker och ting blir inte alltid som man vill. Det gäller många saker i livet och är ofta något man tidigt får lära sig. Men när det handlar om stora saker som t ex företag, då är det ofta extra tungt.

Att behöva sätta sitt företag i konkurs när det kanske har varit ens livsdröm, det är absolut ingenting som är speciellt roligt. Det är tufft att starta eget på många olika vis. Men när det händer oförutsedda saker som gör att man inte längre kan driva sin affärsrörelse vidare, då är det tungt. Ingen vill behöva ansöka om konkurs. Så länge som det bara går och är möjligt så försöker man kämpa in i det sista. Med alla utvägar som finns. Men när det inte längre fungerar så är det en konkursansökan man måste göra.

Anlita en konkursförvaltare

Hur fungerar det då när man måste göra en konkursansökan? Det första man bör göra är att ta kontakt och anlita en jurist inom området. Det är inte många som vet hur det går till när ett företag sätts i konkurs, kanske. Då kan en jurist specialiserad inom området vara till stor hjälp på vägen. En jurist eller en konkursförvaltare hjälper till med att se över vilka skulder och tillgångar som finns i företaget. Kanske kan det vara så att man kan bli hjälpt och slippa gå i konkurs? De hjälper även till med att fastställa varför konkursen skedde och vad man kan göra för att undgå en sådan nästa gång. Läs mer om konkurs på denna webbsida: konkursansökan.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Affärsjuridik i Göteborg för säkerhets skull

Man anlitar en affärsjurist inte enbart när man har en konflikt med någon, utan lika ofta för att man ska slippa få det framöver, så att alla avtalsvillkor är klara och tydliga på förhand.

När man startar en verksamhet är alla delägare entusiastiska och angelägna om att lyckas så bra som möjligt. Om man inte lyckas, kan det uppstå konflikter, och om man lyckas över förväntan innebär det att vinst ska fördelas. Även här lurar det fällor. Det kan också vara privata omständigheter, som skilsmässa eller dödsfall, som ställer till det i verksamheten. Här behövs det affärsjuridik i Göteborg, för att upprätta tydliga avtal, så att man vet vad som är överenskommet. Anlita en affärsjurist för alla viktiga avtal, testamenten och utfästelser.

Från kompanjonavtal till rättstvister

Ibland tycker man att ett kompanjonskap har vissa drag jämförbara med ett äktenskap. I början är man sams, men det kan komma tider då man inte är det, speciellt om den ena parten är missnöjd och vill ha en större del av kakan. Man skaffar sig tillgångar under den tid man samarbetar, och från att ha startat fattigt och enkelt får man successivt allt dyrare vanor och bättre standard.

Det kan bli bittra strider om vem som har tagit flest kunder, vem som har rättigheter till ett manus, vem som borde ha mer provision och vem som känner sig lurad på förtjänsten. En affärsjurist hjälper till med att utforma tydliga kompanjonavtal, där det också anges vad som gäller när någon vill bryta avtalet.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande