Redovisning i Stockholm – lägg ut sifferarbete

Om du vill starta firma, ska du koncentrera dig på de arbetsuppgifter du är bäst på. För ekonomisk redovisning i Stockholm kan du anlita en redovisningsbyrå.

Du och en kompanjon tänker starta ett eget aktiebolag som ska handla med produkter som ni köper in från utlandet. Det handlar om högteknologiska komponenter som ska säljas till industriföretag på den nordiska marknaden. Ni har båda skaffat er stor teknisk kompetens och har bra kontakter med potentiella kunder. Nu vill ni pröva era egna vingar och bli företagare.

I en uppstartsfas är det lätt att snålheten bedrar visheten. Visst kan ni skillnaden på debet och kredit, men några kunskaper om praktisk bokföring har ni inte. Sådant kräver också mer tid än man kan ana och dessutom kommer sådant arbete att stjäla viktig tid från aktivt säljarbete.

Redovisning i Stockholm – stöd och hjälp

Redan innan ni bildat bolag tar ni kontakt med en redovisningsbyrå. Ni får hjälp med alla formalia som bolagsordning samt anmälan och registrering av bolaget till Bolagsverket och Skatteverket. Ni ser till att redovisningsbyrån får fullmakt att upprätthålla kontakt med dessa myndigheter. Framtida in- och utbetalningar håller ni själva i, men redovisningsbyrån får tillgång till företagets bankkonton för att kunna bokföra transaktioner.

En viktig uppgift för en redovisningsbyrå är att leverera månadsbokslut. Förutsatt att ni lämnar uppgifter i tid till byrån får ni bra kontroll på firmans ekonomiska läge. En redovisningsbyrå lämnar också in månatliga deklarationer av moms och arbetsgivaravgifter. Vid årsslutet lämnas kontrolluppgifter in och ett förslag till årsbokslut tas fram till styrelsen.