Fler och fler har börjat se över möjligheterna i att starta eget. Vi lever i ett digitalt samhälle där snabbhet och flexibilitet premieras och detta ger mindre företag en möjlighet att konkurrera på allvar.

Hellre snabba fötter än långsamma, utdragna processer. Hur ska man tänka inför att man startar upp ett företag – och hur ska man göra för att nå ökad lönsamhet?

Den här sidan är helt vigd åt företagande och ekonomi. Med tips, råd och konkret fakta så hoppas vi kunna hjälpa dig att antingen komma igång eller att ta nästa steg med din verksamhet. Välkommen!


Fastighetsförvaltning

Rätt partner för fastighetsförvaltning ger stora fördelar för en fastighetsägare. Inom fastighetsförvaltning finns tre grenar – teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och administrativ förvaltning. Samtliga dessa är viktiga, men där man som fastighetsägare kan välja – beroende på hur många fastigheter man äger – vilket område man har störst behov av hjälp med.

Ser man till en fördel med fastighetsförvaltning i Stockholm så handlar det om den dagliga driften där de boende erbjuds en fin, säker och trygg miljö. Genom regelbundet underhåll så sparar man även pengar som ägare till en fastighet.

En välskött fastighetsförvaltning ger även en bättre underhållsplan: vilka åtgärder kommer att behöva göras i framtiden och hur finansierar vi dessa?


Underhållsplaner

Underhållsplaner är extremt viktiga för dig som fastighetsägare. Tillsammans med företaget du anlitat för fastighetsförvaltning så tar ni fram underhållsplaner som visar vilka ingrepp som ska göras i framtiden, vad dessa ska kosta och vad ni i slutändan kommer att tjäna på dem.

Det kan handla om mer akuta åtgärder som måste göras inom viss tid – att exempelvis byta tak eller renovera fasaden – men det kan även handla om mer långsiktiga investeringar som sker i syfte att sänka kostnaderna på sikt – att exempelvis byta energikälla eller att byta ut samtliga maskiner i tvättstugan.

Ju mer detaljerade och grundliga underhållsplaner man skapar, desto enklare blir också fastighetsägandet. Man tjänar helt enkelt pengar på att skapa – och följa – sådana.


Gallergrind

En gallergrind erbjuder ett bra skydd för fastigheter och där man som ägare kan vara på det trygga med att både egendom och lokaler – samt hyresgäster och deras egendom – är skyddade.

Man kan även se gallergrind ur en mindre skala. Genom att som privatperson sätta en gallergrind vid entrén – bakom/framför, beroende på var man står, den ordinarie dörren – så får man maximalt skydd. En gallergrind förhindrar inbrott och ger en säkrare miljö.

Utöver detta så finns det även ett estetiskt värde: en bostad eller en fastighet med gallergrindar känns lyxiga och mer sofistikerade än andra. Det handlar egentligen om vinster i alla led.


Kontorsflytt

Företag är sällan kvar i samma lokaler under längre perioder. Man byter kontor och man gör detta av den enkla anledningen att ytan man har ska vara optimal för de behov som finns. Ibland har man sämre tider och behöver mindre lokaler – ibland är det precis tvärtom.

Att flytta är inte ovanligt och en kontorsflytt är därför något som många flyttföretag specialiserat sig på. Det speciella med en kontorsflytt i Stockholm är att en sådan måste ske med absolut gehör sett till de känsliga saker – datorer och annan teknisk apparatur – som måste flyttas.

Att man kan flytta utan att företagets arbete påverkas är också viktigt. Målet är att man kan genomföra en flytt under helgen och där företaget sedan direkt på måndagen kan vara igång med jobbet igen. Rätt flyttföretag klarar detta.


Säkerhetsrådgivning

Att använda sig av säkerhetsrådgivning ger en extra trygghet. Alla lokaler har svaga punkter och alla system som finns och används kan ha luckor i säkerheten. Säkerhetsrådgivning ger en möjlighet att täppa till dessa och därigenom också få en betydligt säkrare verksamhet där det vare sig finns risk för fysiska eller virtuella intrång.

Det senare är idag vanliga än det förra. Hur pass säkra system använder ert företag? Kan ni verkligen lita på att inga uppgifter läcker; uppgifter som riskerar att skada er verksamhet? Vad händer om känsliga uppgifter om era framtidsplaner hamnar i fel händer?

Många litar blint på att man är säker och det kan bli direkt skadligt. Genom säkerhetsrådgivning kan man skapa en trygg, säker och vattentät verksamhet.


Tryckeri

Att som företag kontakta ett tryckeri i Stockholm kan vara ett av de bästa dragen inom marknadsföring som man gör. Att trycka upp kläder, pennor, muggar, golfbollar. godis och kepsar i syfte att markera närvaro och att bygga upp ett eget varumärke är extremt prisvärt.

Det kan även handla om att profilera sig själv och de anställda: genom att låta ett tryckeri skapa arbetskläder eller profilkläder med den egna logotypen tryckt över bröstet – och i en färg som anknyter till verksamhetens färger – så kan man skapa en känsla av professionalism och där kunderna känner trygghet.

Man visar vem man är och som företag så kan man, genom ett tryckeri, göra detta i alla tänkbara sammanhang. Ett bra val!