Teknisk förvaltning i Stockholm – omsorg av hus

Om du äger fastigheter med hyreslägenheter, måste du visa husen omsorg. Låt ett företag som är specialister på teknisk förvaltning i Stockholm göra jobbet.

Du har ärvt ett relativt stort bestånd av fastigheter med hyresrätter i en förort till Stockholm. Arvet kom som en överraskning och du vare sig kan eller har tid att förvalta husen. Å andra sidan vill du inte sälja husen vidare utan vill vårda arvet.

Du vet redan att dina hyresgäster är kräsna. Om något blir fel i lägenheterna, måste problemen åtgärdas omedelbart och helst innan felen uppstått. Städning i gemensamma utrymmen måste skötas exemplariskt och sophuset ger hela tiden problem. Hyresgästerna är dåliga på källsortering och där måste en fastighetsskötare rycka ut titt som tätt. Annars vägrar renhållningsbolaget att tömma kärlen, vilket ger dig kostnader.

Teknisk förvaltning i Stockholm – vad ingår?

Om du kontrakterar ett företag som erbjuder teknisk förvaltning, kan du välja tjänster från en omfattande meny. Du kan få hjälp med rondering så att du får ett bra bevakningssystem för dina fastigheter. Att genomföra fastighetsbesiktning är ett annat uppdrag. Den tekniska förvaltaren kan ta emot felanmälningar, sköta störningsärenden och utföra felavhjälpande åtgärder.

Fastigheter måste naturligtvis underhållas för att värdet på beståndet ska bevaras och helst utvecklas positivt. Ett företag som sysslar med teknisk förvaltning hjälper till att upprätta underhållsplaner. Företaget ser till att ha kontroll på olika installationer för el, VVS och ventilation. I den tekniska förvaltningen ingår också att bevaka energiförbrukning och föreslå åtgärder för besparingar och förbättringar.

Publicerat den
Kategoriserat som Fastighet

Fastighetsautomation i ditt smarta hus

I ett modernt hus finns det wifi, energisparande fönster och mycket mer. Det bör också finnas modern fastighetsautomation som övervakar drift och funktioner.

Ska du bygga ett nytt hus, får du inte glömma att räkna med fastighetsautomation så att det blir en bra övervakning av allt som ska fungera. Det är ett system som är datoriserat och som ger en effektiv kontroll när det exempelvis gäller el och vvs. Uppstår det ett fel någonstans går det ut ett internt larm och du får sms om det.

Fördelen med att koppla ihop olika delar är att man får en samordnad övervakning. Man kan också ta hjälp av datorer när man vill utvärdera olika funktioner, kostnader och händelser. Olika skeenden sparas i minnet, och man kan gå tillbaka och kolla i efterhand.

Rätt utrustning för modern fastighetsautomation

Givetvis behöver du varken vara tekniker eller dataspecialist för att få in en modern fastighetsautomation i ditt hus. Det finns företag som är specialister på det, och de hjälper dig med att få rätt utrustning på plats. Apparatskåp, värmeanläggning, el och mycket mer är det som ska samordnas, och när allt fungerar som det ska sparar du mycket tid och jobb.

Dessutom sparar du pengar genom att du slipper reagera för sent på avvikelser i huset. Du åtgärdar fel direkt. Det är också klimatsmart att samordna olika funktioner. Du kontaktar helt enkelt ett företag för fastighetsautomation och ber dem att förklara i detalj hur bra systemet är och berätta om referensanläggningar som redan har det.

Bli en bättre chef genom förändringsledning

Om du känner att ditt företag står och stampar på samma fläck och inte utvecklas längre kan det vara läge att för dig som chef gå en kurs i förändringsledning.

Företag har vanligtvis upp- och nergångar och varierande faser där det endera sker väldigt mycket förändringsarbete eller där det mest rullar på på samma sätt. Om du känner att ditt företag alltför länge stått och stampat på samma fläck och inte vidareutvecklas som du skulle önska, kan det vara läge att införa en del förändringar.

När du ska införa förändringar på ditt företag bör du börja med dig själv som chef och titta på hur du kan vidareutvecklas i din roll. På så sätt kan du öka chanserna att få med medarbetarna på förändringsarbetet. Genom att du arbetar med din egen roll kan du säkert och tryggt ledsaga och inspirera dina medarbetare till nya mål inom företaget.

Gå en kurs i förändringsledning eller hyr in en konsult

Förändringsledning finns som en ettårig kurs där du som chef bland annat får lära dig att tydliggöra gränserna mellan olika ansvarsområden, tydliggöra uppdrag och resultat samt synliggöra de relationer och tankesätt som förbättrar respektive hindrar verksamhetens utveckling. Kursen syftar också till att du ska få självinsikt om dina styrkor och utvecklingsområden.

Önskar du mer stöd i ditt företag än vad en kurs kan ge, kan du hyra in en konsult som är specialiserad på förändringsledning. Denna kan omedelbart ge ditt företag den kompetens som behövs för att leda förändringsarbetet framåt.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Rusta och matcha ger dig alla förutsättningar på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens nya tjänst Rusta och matcha ger dig som behöver det en knuff in på arbetsmarknaden. Erfarna handläggare hjälper dig fixa drömjobbet.

För dig som kämpar med att bli erbjuden ett arbete kan Arbetsförmedlingens nya satsning Rusta och matcha vara ett bra alternativ. Här får du hjälp med intervjuteknik och arbetsgivarkontakter av erfarna handläggare med kunskaper om just den bransch du vill söka dig till.

Du som är ny i Sverige kan även få möjlighet till språkträning och utbildning om hur arbetsmarknaden fungerar. Utan att veta vad som förväntas av dig är det svårt att leva upp till de förväntningarna. Rusta och matcha lägger korten på bordet vad gäller den praktiska verkligheten på den svenska arbetsmarknaden.

Rusta och matchas handläggare är själva rustade och matchade

Tjänsten Rusta och matcha tillhandahålls av Arbetsförmedlingen genom privata företag som är specialiserade på just den här typen av uppdrag. Hos leverantörer av Rusta och matcha kommer du att möta handläggare och tjänstepersoner som är precis lika rustade och matchade till sitt jobb som du kommer vara när du väl ror den åtråvärda anställningen i land.

Självklart är det du som kommer göra jobbet, i dubbel bemärkelse. Det är du som kommer att gå på anställningsintervjuerna och leverera resultat på provanställningarna, samt göra jobbet som är det arbete du kommer bli anställd på. Men Rusta och matcha hjälper dig att komma dit där du får möjlighet att visa vad du går för. Resten fixar du, lätt som en plätt.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Dörrautomatik är ett måste för butiker i Stockholm

Dörrautomatik i Stockholm kan få fart både på dörröppningen och dina affärer. Låt expediterna fokusera på försäljning i stället för era varuleveranser.

Du som driver en rörelse där många människor och varuleveranser passerar genom dörrarna varje dag, bör undersöka möjligheterna till att installera dörrautomatik. Stockholm är en stad i snabb rörelse, och att slippa hålla upp dörrar stup i kvarten kan spara dig mycket dyrbar arbetstid.

Särskilt i en butik kan dörrautomatik vara en god idé. Du som driver en affärsrörelse med direktförsäljning vet ju hur viktigt det är att få även små försäljningar att gå i lås. En kund som behöver vänta på att expediten håller upp dörren för en varuleverans kan lätt tröttna och lämna butiken utan att handla. Inte bra för affärerna.

Dörrautomatik öppnar dörren för dina kunder i Stockholm

Dörrautomatik i Stockholm blir vanligare och vanligare. I den konkurrensutsatta butiksbranschen har du helt enkelt inte råd att hamna på efterkälken. De kunder som fortfarande vill handla i fysiska butiker kommer självklart välja de etablissemang där servicen är snabb och trevlig. Att dina expediter kan lägga sitt fulla fokus på att ge kunderna god service är av stor vikt för hur din kundkrets upplever din butik.

Så även om det innebär en viss investering att installera dörrautomatik i din butik, är det klart värt det. Affärerna måste rulla för att det ska vara möjligt att behålla din fysiska butik, och inte enbart sälja grejer över nätet. Dina kunder ska inte behöva vänta på god service. Läs mer om dörrautomatik på den här hemsidan: dörrautomatikstockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Rekryteringsföretag i Stockholm hjälper dig välja

En tjänst ska tillsättas, och det är viktigt att det blir rätt person. Ta hjälp av ett rekryteringsföretag i Stockholm för att inte göra några onödiga misstag, så gallrar de i högen.

Det kommer in mängder av ansökningar, och i början är man intresserad och vill se vilka som har sökt, men efter att ha gått igenom ett stort antal är det inte så lätt att hålla fokus. De flesta sökande har något som är bra, en utbildning som sticker ut eller en egenskap som företaget värdesätter. Det är dock ett pyssel att kolla upp tidigare arbeten, referenser och erfarenheter och det tar tid att hålla intervjuer. Ta hjälp av ett rekryteringsföretag i Stockholm med allt detta.

Rekryteringsföretag har en professionell hantering

Du har alltid sista ordet som arbetsgivare, och du kan anställa vem du vill, men det är absolut klokt att först kolla upp dina kandidater ordentligt. Du kan få en otrevlig överraskning senare om du missar på den detaljen. Får du in en misskötsam person kan det bli dyrt och jobbigt att avskeda den medarbetaren i ett senare skede.

Det tar tid att lära upp folk, och det jobbet vill man inte göra i onödan. För det mesta ska verksamheten löpa på som vanligt, och man vill inte ha några avbrott. Kanske får du förfrågan om jobb från ett flertal håll, från folk du känner. Det kan vara praktiskt att kunna hänvisa till ett rekryteringsföretag i Stockholm, så att du slipper säga ett direkt nej själv.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Många saker att ta hänsyn till vid en kontorsrenovering

Bra kontorsmiljö skapar trivsel, är inspirerande och underlättar arbetet. Men den måste även vara säker. Det finns därför flera saker som är viktiga att tänka på vid en kontorsrenovering.

En kontorsrenovering är ett stort projekt som kräver noggrann planering och kunskap. Det kan därför vara bra att lyssna både på medarbetare och de som är proffs på att renovera och utforma kontor. Givetvis behöver man ergonomiska arbetsstationer med höj- och sänkbara skrivbord och bekväma stolar som går att individanpassa. Även belysningen är viktig och den får gärna vara mångsidig med både arbetsbelysning, allmänbelysning, stämningsbelysning och punktbelysning. Men man måste även enkelt kunna avskärma störande ljus utifrån med hjälp av persienner, panelgardiner eller andra textilier.

Golv för kontor

I en kontorsmiljö är det också viktigt att kunna dämpa ljudnivån. Detta kan man göra med hjälp av ljuddämpande material på väggar och i tak, men ett enklare sätt kan vara att lägga in ett textilt golv. Ett sådant golv har också fördelarna att de är mjuka att gå och stå på, men också att de förhindrar att damm far runt i luften och därför anses vara allergivänliga. Men det finns även andra golv för kontor som exempelvis gummigolv, slitstark tarkett och halksäkra plastgolv. När man lägger ett golv i en kontorsmiljö måste man ta hänsyn till vissa regler satta av arbetsmiljöverket. Då fallolyckor är en av de vanligaste olyckorna på en arbetsplats får golven inte ha några upphöjningar eller lutningar som kan orsaka detta.

Nycklar tillhör dåtidens lås

Passersystem är en gyllene medelväg mellan att låta din personal ansvara för nycklar och att låta dörren stå öppen dygnet runt. Då skyddar du effektivt både människor och föremål i lokalen.

Det är inte bara Ebba Grön som säger “halt, här får ingen passera” eller “här kommer ingen förbi”. Många som bedriver verksamhet eller kontor i någon slags lokal vill knappast ha folk springandes i deras lokaler som inte har där att göra. Ta en skola till exempel. Skolan, och rektorn, är ansvarig för elevernas säkerhet. Då måste deT kunna garanteras att ingen galning springer in på skolan och får för sig att skada andra barn. På samma sätt ska man också värna om personalens trygghet. Ett sätt att göra det på är att installera ett passersystem i dörren. Då behöver du inte låta den stå öppen eller utrusta din persona med nycklar som de ändå blir av med, och som du behöver betala för.

Vem har du förtroende för?

Kodlås är till exempel en vanlig variant av passersystem. Det gör då ingenting om personalen glömmer nyckeln en dag, och du behöver heller inte kopiera upp massa nycklar till folk som behöver tillträde då och då. Brevbäraren till exempel. Det vore orimligt att förse varenda brevbärare med en nyckel för att leverera din post, men nog borde postkontoret ha förtroende nog för att känna till din portkod åtminstone. Med ett passersystem får du rätt person på rätt plats och förutsättningar att överskåda att så också sker. Läs mer om passersystem på denna sajt: passersystemstockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Bekvämt på arbetsplatsen

Det finns ingen anledning att nöja sig med hårda och obekväma stolar bara för att man är på jobbet. Många timmar spenderas där, när benen får vila behöver man kunna landa på en bekväm stol.

Långa arbetspass dagligen får en i ständig rörelse. I Stockholm stad är allt nära till hands, trots det kan man behöva röra sig lite längre för att få tag i det man behöver. Luncherna avnjuts utomhus när det är fint väder, det är gott om parker och caféer att sitta och äta på. Vem hade inte gillat det? Tillbaka till kontoret där det är ett ständigt arbetande. Står man mycket behöver man få vila sina ben och fötter på en skön stol. Sitter man mycket är det minst lika viktigt att man sitter bekvämt. Att sitta och ha smärta i kroppen en hel dag för att möblerna är för obekväma är inget man vill ha.

Fina och bekväma möbler

En heldag är planerad, nu är vi på jakt efter nya kontorsmöbler i Stockholm. Tack vare stadens urval kan man säkert hitta något nära till hands. Det bästa av allt, man kan både se och känna på möblerna innan. Det finns några viktiga punkter för att möblerna ska passa in. De måste vara fina och se ordentliga ut, när man kommer in på kontoret ska man mötas av en ordningssam känsla blandat med stil. Men de ska inte bara se bra ut, de måste även kännas bra. Både för arbetande och besökande ska det vara behagligt att slå sig ner.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

När det inte blir som man önskar

Saker och ting blir inte alltid som man vill. Det gäller många saker i livet och är ofta något man tidigt får lära sig. Men när det handlar om stora saker som t ex företag, då är det ofta extra tungt.

Att behöva sätta sitt företag i konkurs när det kanske har varit ens livsdröm, det är absolut ingenting som är speciellt roligt. Det är tufft att starta eget på många olika vis. Men när det händer oförutsedda saker som gör att man inte längre kan driva sin affärsrörelse vidare, då är det tungt. Ingen vill behöva ansöka om konkurs. Så länge som det bara går och är möjligt så försöker man kämpa in i det sista. Med alla utvägar som finns. Men när det inte längre fungerar så är det en konkursansökan man måste göra.

Anlita en konkursförvaltare

Hur fungerar det då när man måste göra en konkursansökan? Det första man bör göra är att ta kontakt och anlita en jurist inom området. Det är inte många som vet hur det går till när ett företag sätts i konkurs, kanske. Då kan en jurist specialiserad inom området vara till stor hjälp på vägen. En jurist eller en konkursförvaltare hjälper till med att se över vilka skulder och tillgångar som finns i företaget. Kanske kan det vara så att man kan bli hjälpt och slippa gå i konkurs? De hjälper även till med att fastställa varför konkursen skedde och vad man kan göra för att undgå en sådan nästa gång. Läs mer om konkurs på denna webbsida: konkursansökan.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande