Ta hand om personalen

Har du ansvaret för personalens mående på ditt företag? Då kan det vara en god idé att se över allas arbetsställningar och moment, för att hitta sätt och utrustning som gör att de slipper värk.

Vare sig du har personal som har ett tungt och rörligt arbete eller stillasittande uppdrag, så är det alltid viktigt att arbetsställningen och utförandet är korrekt. Idag finns det noga uträknade sätt att arbeta på, inom alla typer av områden. Det finns även mycket kloka hjälpmedel och bra utrustning för att du ska kunna slippa värk och slitage på leder och muskler. Något som du som personalansvarig kan bidra mycket till.

Lär dig allt om ergonomi

Att arbeta ergonomiskt innebär att du ska arbeta på ett sätt som gör att din kropp mår bra. Men det innebär också att du då och då ska variera dig och kanske ta mikropauser där du sträcker på dig. Om du inte sköter om dig så kan det leda till stora problem, eller till och med att du får sluta arbeta tidigare än du hade tänkt dig. Därför kan du gå en ergonomiutbildning så att du kan lära dig hur du ska arbeta på ett sätt som inte sliter onödigt mycket på din kropp. Kanske behövs det andra verktyg eller ett annat sätt att lägga upp arbetsdagen på? Det kan också vara att personalen behöver andra skor och övrig arbetsklädsel, för att lättare kunna arbeta. Det kan också leda till att kroppen får det stöd och den hjälp som den behöver under en lång arbetsdag.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Affärsjuridik i Göteborg för säkerhets skull

Man anlitar en affärsjurist inte enbart när man har en konflikt med någon, utan lika ofta för att man ska slippa få det framöver, så att alla avtalsvillkor är klara och tydliga på förhand.

När man startar en verksamhet är alla delägare entusiastiska och angelägna om att lyckas så bra som möjligt. Om man inte lyckas, kan det uppstå konflikter, och om man lyckas över förväntan innebär det att vinst ska fördelas. Även här lurar det fällor. Det kan också vara privata omständigheter, som skilsmässa eller dödsfall, som ställer till det i verksamheten. Här behövs det affärsjuridik i Göteborg, för att upprätta tydliga avtal, så att man vet vad som är överenskommet. Anlita en affärsjurist för alla viktiga avtal, testamenten och utfästelser.

Från kompanjonavtal till rättstvister

Ibland tycker man att ett kompanjonskap har vissa drag jämförbara med ett äktenskap. I början är man sams, men det kan komma tider då man inte är det, speciellt om den ena parten är missnöjd och vill ha en större del av kakan. Man skaffar sig tillgångar under den tid man samarbetar, och från att ha startat fattigt och enkelt får man successivt allt dyrare vanor och bättre standard.

Det kan bli bittra strider om vem som har tagit flest kunder, vem som har rättigheter till ett manus, vem som borde ha mer provision och vem som känner sig lurad på förtjänsten. En affärsjurist hjälper till med att utforma tydliga kompanjonavtal, där det också anges vad som gäller när någon vill bryta avtalet.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Anlita en skicklig firma till din kontorsflytt

Ta in en firma som tänker även på klimatet i samband med flytt till nya lokaler. Låt dem forsla bort och återvinna samt flyttstäda och sköta allt på ett klimatsmart och hållbart sätt.

När det är dags att byta lokaler för företaget så tar ni givetvis hjälp av en professionell flyttfirma. Men vilken väljer ni och hur väljer ni? Tänker ni exempelvis på att det ska vara en klimatsmart firma som forslar saker till återvinning istället för att skrota allt? Har de miljövänliga och giftfria produkter när de städar ur era lokaler efter genomförd kontorsflytt?

Som för allting annat finns det givetvis ett stort utbud av olika företag som genomför kontorsflyttar. Tänk till när du väljer firma för kontorsflytt i Stockholm. Vad står ert företag för? Vad har ni för värderingar och policys? Låt det synas i sociala medier att ni tar ansvar och anlitar en riktigt bra firma i samband med flytt. Sådant lönar sig, inte bara för miljön, utan även när ni bygger ert varumärke.

Alla led i en företagsflytt är viktiga

Förutom återvinning och städning vill du kunna lita på att flyttfirman gör smarta transporter. Att de använder bra bränslen och att de återvinner flyttkartonger. Längden på flytten påverkar givetvis hur mycket bränsle som hinner förorena naturen. Att genomföra hela kontorsflytten med en stor lastbil i en sväng är således mer klimatsmart än att åka flera gånger med en mindre bil. Du sköter valet av flyttfirma och de gör smarta val längst vägen. Välj en firma som gör dig stolt!

Publicerat den
Kategoriserat som Flytt

Massage bra friskvård för personalen

Det finns många sätt att värna om de anställda. Att använda sig av den avdragsgilla friskvården för att hålla personalen i form är ett av dem. Det sägs minska risken för sjukskrivningar.

Som företagare är du säkert väldigt medveten om kostnaderna för sjuk personal och vikarier. Att tillhandahålla företagsmassage i Stockholm för sina anställda skapar en bra vi-känsla samtidigt som sjukskrivningar har en tendens att minska när personalen mår bra.

De flesta yrken idag skapar spänningar i kroppen av olika anledningar. Den anställde kanske tillbringar större delen av sin arbetstid framför en dator, lyfter tungt eller arbetar monotont. Exempel: om en anställd tillbringar sina dagar sittande framför en datorskärm eller ofta sitta i bilköer i Stockholm är risken stor att denne får ont i nacke, axlar och rygg. En annan kanske lyfter tungt eller konstant upprepar samma rotation. Några arbetsplatser det skulle kunna stämma in på är butiker med kassa eller inom tandvården.

Gladare personal

Att gå iväg under arbetstid och få massage är något de flesta inte skulle tacka nej till. Inte nog med att musklerna slappnar av. Vid behandling frigörs endorfiner, ett sorts må bra-hormon, som ökar välmåendet rent psykiskt. Att få den stunden av sin arbetsgivare ger en känsla av att vara omhändertagen. Något som även är en bra morot när det är dags att nyanställa.

Varför inte ta kontakt och se vad de lokala massageföretagen har att erbjuda? Bara vetskapen om att friskvården är avdragsgill och kan minska sjukskrivningar gör det värt att kolla upp.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Dags att effektivisera?

Har du en liten rörelse, som tillverkar livsmedel till exempel? Är det dags att effektivisera verksamheten? Har efterfrågan och tillverkningen ökat, kan det vara dags att ta nästa steg.

Du kanske började hemma i köket och kokade sylt, som blev populär bland vänner och bekanta. Du hade med dig en burk när du var på besök, och alla berömde din fantastiska sylt. Många tyckte att du skulle börja sälja den. Ja, varför inte. Du startade en liten verksamhet i hemmet, och så småningom fick du hyra en liten lokal för att tillverkningen tog mer och mer plats. Allt var fortfarande manuellt, och du gjorde på samma sätt som du gjort hemma. När det kom en stororder på syltburkar, började du fundera på hur du skulle hinna med. Du anställde förvisso en medarbetare men metoderna var fortfarande tidsödande.

Investera i hjälpmedel som en bandtransportör

För att din verksamhet ska bli effektiv kan det vara en idé att titta på olika bandtransportörer. Det finns en mängd olika, för olika behov och lokaler. Det fina är att de sparar många steg och manuell arbetskraft genom att underlätta förflyttning av gods. Det kommer att effektivisera din verksamhet och få den att växa, för ju fler burkar du kan leverera, desto större blir din vinst. Och allt som kan automatiseras, sparar både tid och arbetskraft. Dessutom besparar det kroppen för monotont och tungt arbete. Investera nu för att få förräntning så snart produktionen ökar och du märker hur smidigt det går. Snart kan du vara marknadsledande.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Samma företagsnamn efter konkursen

Efter konkursen kan man låta firman få en omstart. Det sker genom en procedur som kallas företagsrekonstruktion. Man kanske vill låta det gamla firmanamnet hänga med, men hur gör man då?

En konkurs innebär att ett bolag avvecklas. Det försvinner, och det kan inte längre betala skulder eller fortsätta verksamheten. En konkursförvaltare går in och fördelar de medel som finns, och sedan är företaget borta. Har man trots allt lust att starta upp företaget igen, måste det bli ett nytt företag, med ett nytt organisationsnummer. Inga gamla skulder eller tillgångar hänger med automatiskt om det är ett aktiebolag, utan det blir en typ av nystart.

Ibland kan ägaren dra fördel av gamla meriter ändå


Det gamla företaget hade kanske maskiner som ägaren kunde köpa tillbaka, och det kan finnas kunder som gärna handlar vidare. Ägaren vill göra en företagsrekonstruktion och anlitar en affärsjurist för att ordna detta. Man har en inarbetad marknad och ett välkänt firmanamn. Då kan man faktiskt behålla företagsnamn vid konkurs om man lägger till ordet ”Nya”, och man har ett nytt organisationsnummer.

Kunderna kommer oftast inte att märka så mycket av det, för det är ofta det händer att företag säljs eller omorganiseras, så det är inte så märkvärdigt. Det är på fakturorna det syns. Har man en produkt kan man förstås ha samma varunamn. Den exakta ordalydelsen av firmanamnet kan ju variera över tid, men själva varumärket påverkas inte. En företagsrekonstruktion är en chans till nystart och framgång när alla gamla skulder och problem är borta.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande