Teknisk förvaltning i Stockholm – omsorg av hus

Om du äger fastigheter med hyreslägenheter, måste du visa husen omsorg. Låt ett företag som är specialister på teknisk förvaltning i Stockholm göra jobbet.

Du har ärvt ett relativt stort bestånd av fastigheter med hyresrätter i en förort till Stockholm. Arvet kom som en överraskning och du vare sig kan eller har tid att förvalta husen. Å andra sidan vill du inte sälja husen vidare utan vill vårda arvet.

Du vet redan att dina hyresgäster är kräsna. Om något blir fel i lägenheterna, måste problemen åtgärdas omedelbart och helst innan felen uppstått. Städning i gemensamma utrymmen måste skötas exemplariskt och sophuset ger hela tiden problem. Hyresgästerna är dåliga på källsortering och där måste en fastighetsskötare rycka ut titt som tätt. Annars vägrar renhållningsbolaget att tömma kärlen, vilket ger dig kostnader.

Teknisk förvaltning i Stockholm – vad ingår?

Om du kontrakterar ett företag som erbjuder teknisk förvaltning, kan du välja tjänster från en omfattande meny. Du kan få hjälp med rondering så att du får ett bra bevakningssystem för dina fastigheter. Att genomföra fastighetsbesiktning är ett annat uppdrag. Den tekniska förvaltaren kan ta emot felanmälningar, sköta störningsärenden och utföra felavhjälpande åtgärder.

Fastigheter måste naturligtvis underhållas för att värdet på beståndet ska bevaras och helst utvecklas positivt. Ett företag som sysslar med teknisk förvaltning hjälper till att upprätta underhållsplaner. Företaget ser till att ha kontroll på olika installationer för el, VVS och ventilation. I den tekniska förvaltningen ingår också att bevaka energiförbrukning och föreslå åtgärder för besparingar och förbättringar.

Publicerat den
Kategoriserat som Fastighet