Massage bra friskvård för personalen

Det finns många sätt att värna om de anställda. Att använda sig av den avdragsgilla friskvården för att hålla personalen i form är ett av dem. Det sägs minska risken för sjukskrivningar.

Som företagare är du säkert väldigt medveten om kostnaderna för sjuk personal och vikarier. Att tillhandahålla företagsmassage i Stockholm för sina anställda skapar en bra vi-känsla samtidigt som sjukskrivningar har en tendens att minska när personalen mår bra.

De flesta yrken idag skapar spänningar i kroppen av olika anledningar. Den anställde kanske tillbringar större delen av sin arbetstid framför en dator, lyfter tungt eller arbetar monotont. Exempel: om en anställd tillbringar sina dagar sittande framför en datorskärm eller ofta sitta i bilköer i Stockholm är risken stor att denne får ont i nacke, axlar och rygg. En annan kanske lyfter tungt eller konstant upprepar samma rotation. Några arbetsplatser det skulle kunna stämma in på är butiker med kassa eller inom tandvården.

Gladare personal

Att gå iväg under arbetstid och få massage är något de flesta inte skulle tacka nej till. Inte nog med att musklerna slappnar av. Vid behandling frigörs endorfiner, ett sorts må bra-hormon, som ökar välmåendet rent psykiskt. Att få den stunden av sin arbetsgivare ger en känsla av att vara omhändertagen. Något som även är en bra morot när det är dags att nyanställa.

Varför inte ta kontakt och se vad de lokala massageföretagen har att erbjuda? Bara vetskapen om att friskvården är avdragsgill och kan minska sjukskrivningar gör det värt att kolla upp.