En redovisningsbyrå i Stockholm och ekonomisk kontroll

Genom att lägga ut delar av ditt företags administration kan du koncentrera dig på det du är bäst på. Anlita en redovisningsbyrå i Stockholm för bokföring.

Det finns företagare som står vid konkursens brant och skyller på att revisorn inte sagt någonting om företagets ekonomiska situation. Sådant kallas ibland lite raljant för “den obotfärdiges förklaring”. En revisor har inte ansvar för ett företags redovisning utan har som uppgift att granska räkenskaperna i efterhand och kontrollera att allt skötts enligt alla tänkbara regler och bestämmelser.

Vad skulle då den olycklige företagaren ha gjort? Att tro att den löpande bokföringen och uppföljningen av ekonomin sköter sig själv får anses vara ett kardinalfel. Det är för sent att ta tag i problemen när kassan är tom och breven från olika inkassobolag strömmar in. 

En redovisningsbyrå i Stockholm förebygger problem

Du som driver ett eget företag kan ibland befinna dig mellan hopp och förtvivlan. Den som startar ett eget företag kan lätt se allt i ett rosa skimmer. Redan från början känner du både dina produkter eller dina tjänster du erbjuder dina potentiella kunder. Till att börja med går försäljningen bra och den löpande bokföringen sköter du själv under kvällar och helger.

Så länge allt går bra och du har pengar i kassan är det lätt att tappa greppet. Visst har du konstaterat att dina leverantörer höjt sina priser på insatsvaror, men dina kalkyler håller alltjämt. Tror du! Det är med den villfarelsen som dina lönsamhetsproblem dyker upp. Du skulle ha låtit anlita en redovisningsbyrå.

En redovisningsbyrå i Stockholm tar hand om uppföljning och kontroll

De flesta företagare upprättar en budget för sina intäkter och kostnader. Lika självklart är det inte att följa upp hur verksamheten går över tiden. Och inte sällan görs uppföljningen med alltför stor eftersläpning för att problemen ska kunna rättas till i tid. Den som anlitar en redovisningsbyrå i Stockholm får däremot månadsrapporter i tid. Då hinner företagen bromsa en kostnadsutveckling eller justera priserna innan det är för sent.

En redovisningsbyrå sköter inte bara uppföljning och kontroll. Det finns en rad olika uppgifter som ska lämnas in till myndigheter som Bolagsverket och Skatteverket. Skatter ska betalas i tid. Om inte, kommer bolagets årsredovisning att innehålla anmärkningar vilket kan ge alarmsignaler till långivare och leverantörer. 

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi